Academy Real

Poradensko - vzdelávacia spoločnosť

ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová

je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu vzdelávania dospelých, oprávnená vydávať osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťouna základe akreditácie Ministerstvom školstva SR.

AKREDITÁCIA


Ministerstvo školstva SR vydalo spoločnosti ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová potvrdenie o akreditácii pre vzdelávacie aktivity:

1. Obchodné zručnosti – 80 hod.
číslo POA- 2433/2007/155/1


Modul Profesionalita a imidž obchodníka – 8 h.
Modul Obchodná komunikácia so zákazníkom – 16 h.
Modul Psychológia ekonomického správania sa zákazníka – 8 h.
Modul Taktika, stratégia a psychológia obchodného rokovania – 24 h.
Modul Zvládanie konfliktov – 8 h.
Modul Manažérske zručnosti – 16 h.

1. Základy podnikania v malej firme – 152 hod.
číslo POA- 2433/2007/155/2


Modul Podnikateľské minimum – 8 h.
Modul Právne minimum – 16 h.
Modul Dane a poplatky, odvody do fondov – 24 h.
Modul Účtovníctvo – 48 h.
Modul Ekonomika a financovanie podniku – 16 h.
Modul Manažment a marketing malej firmy – 16 h.
Modul Podnikateľský plán – 24 h.


V akreditačnom konaní je projekt: Tvorba a manažment euro projektov – 24 h.