Academy Real

Poradensko - vzdelávacia spoločnosť

ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová

je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu vzdelávania dospelých, oprávnená vydávať osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťouna základe akreditácie Ministerstvom školstva SR.

KONTAKT

ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová

Na Brázdach 641/9
962 31 Sliač
e-mail: sujova@academyreal.sk

riaditeľka: Ing. Andrea Sujová
tel.: +421 907 811 498
+421 902 059 079

IČO: 37060341 DIČ: 104213095