Academy Real

Poradensko - vzdelávacia spoločnosť

ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová

je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu vzdelávania dospelých, oprávnená vydávať osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťouna základe akreditácie Ministerstvom školstva SR.

REFERENCIE


Našimi klientmi sú komerčné firmy, organizácie verejnej správy, územnej samosprávy, Národný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

AFS - Allfinanz Services
BV štúdio
OVB Allfinanz
Q.C. Banská Bystrica
SCP Ružomberok
Slovenský plynárenský priemysel
Sweet Reality
Technická Univerzita Zvolen
Národný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny