Academy Real

Poradensko - vzdelávacia spoločnosť

ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová

je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu vzdelávania dospelých, oprávnená vydávať osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťouna základe akreditácie Ministerstvom školstva SR.

SLUŽBY


Spoločnosť ACADEMY REAL od roku 2000 vyvíja aktivity v oblasti poradenských a konzultačných služieb.

Poskytujeme poradenské služby v nasledovných oblastiach:

Obchodná a daňová legislatíva:

Príprava obchodných zmlúv, vypracovanie daňových priznaní, poradenstvo v oblasti daní, odvodov do fondov.

Ekonomika a účtovníctvo malých a stredných firiem:

Účtovné poradenstvo, vedenie účtovníctva, vypracovanie účtovnej závierky, poradenstvo pri výbere zdrojov financovania firmy.

Projektového manažmentu:

Vypracovanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z finančných inštitúcií a zo štrukturálnych fondov EÚ, konzultačná činnosť pri príprave projektov, pri implementácii, monitoringu a evaluácii euro projektov.


Účastníkom vzdelávacích kurzov, záujemcom o podnikanie, poskytujeme pomoc pri tvorbe podnikateľských plánov, poradenstvo pri začiatku podnikateľskej činnosti